Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 201815Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning oefenterrein de Vlasakkers in Soesterberg

De gemeente heeft op 9 augustus 2019 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2208418 voor een omgevingsvergunning voor het vervangen van persleiding op locatie oefenterrein de Vlasakkers in Soesterberg te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Grondwaterbescherming

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer 035-6093411.