Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 200979Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 86 B in Soest

Op 7 augustus 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging en het aanleggen van een in- uitrit op locatie Beukenlaan 86 B in Soest. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2230393. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Inrit/Uitweg

Inzage

De stukken liggen ter inzage op afspraak bij het omgevingsloket op het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak gaat u naar www.soest.nl/afspraak.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer 035-6093411.

De publicatie van de ingediende aanvraag is ter informatie en u kunt hier geen bezwaar tegen maken.