Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Gezondheidscentrum Bellestein’

Zaaknummer 110412

 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Gezondheidscentrum Bellestein’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2019VELA0001-0201, in Ede en de daarbij behorende stukken van donderdag 15 augustus tot en met woensdag 25 september 2019 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Ede, Gezondheidscentrum Bellestein’ kan globaal als volgt worden omschreven:

de noordzijde grenst aan de Slotlaan;

de zuidzijde grenst aan het winkelcentrum Bellestein;

de oostzijde grenst aan de Steinwijk;

de westzijde grenst aan de Kastelenlaan.

 

Het plan omvat een nieuw gezondheidscentrum evenwijdig aan de Slotlaan. Een deel van de bestaande gebouwen ten noorden van het winkelcentrum wordt gesloopt. Daarmee ontstaat er een doorgang vanuit het nieuwe gezondheidscentrum naar het winkelcentrum Bellestein. Die delen van het gebouw waar woningen boven zijn gesitueerd blijven intact, waardoor er twee gebouwen over blijven. Het gebouw waar nu ook de apotheek in is gevestigd, houdt de detailhandelsfunctie die het nu ook al heeft. Het andere gebouw krijgt onder de appartementen een detailhandelsfunctie en daarnaast nog een gemengde functie (maatschappelijk, culturele functies, lichte horeca). In het nieuwe gebouw zullen op de begane grond de apotheek, fysiotherapeuten, VGGM, consultatiebureau en Icare zich vestigen. De huisartsen, podotherapeut en manueel therapeut zullen hun praktijk op de eerste verdieping krijgen.

 

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9022, 6710 HK Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Wesley Scheffer, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 08 81.

Naar boven