Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 200168Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Soesterbergsestraat 133A in Soest

De gemeente heeft op 7 augustus 2019 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2208161 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een opslagruimte op locatie Soesterbergsestraat 133A in Soest te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer 035-6093411.