Aanvragen omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 

  • 1.

    Het vervangen van een kozijn in een unit aan de St. Leonardusstraat 15, 6464 AJ (d.d. 16.07.2019)

  • 2.

    Het realiseren van een grondkering t.b.v. het aanleggen van parkeerplaatsen aan de Roda J.C. Ring (19.07.2019)

 

De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan.

Kerkrade, 14 augustus 2019

Naar boven