Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2019, 199933Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen regulier, vergroten van de 1e verdieping d.m.v. een uitbouw met een dakkapel, Middenstraat 33, 391 HH, Woudenberg

Datum: 2 augustus 2019

 

Middenstraat 33, 391 HH, het vergroten van de 1e verdieping d.m.v. een uitbouw met een dakkapel, Zaak-ID 0351-1097.

 

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.