Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 199325Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het aanleggen van 2 gehandicaptenparkeerplaatsen, Zeswegenlaan groenstrook (thv huisnr. 183) Heerlen

De volgende omgevingsvergunning is door het college van Heerlen verleend met de reguliere procedure :

het aanleggen van 2 gehandicaptenparkeerplaatsen, Zeswegenlaan groenstrook (thv huisnr. 183) 6412 HH Heerlen (datum besluit : 06-08-2019, dossiernummer 10559

Bezwaar aantekenen

U kunt bezwaar aantekenen tegen dit besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit ingediend zijn. Let op: de dag van bekendmaking is niet dezelfde datum als de publicatiedatum van dit blad.

Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en bevat tenminste: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering van uw bezwaar.

Het bezwaar stuurt u naar:

College van burgemeester en wethouders

postbus 1

6400 AA Heerlen

Voor het inzien van besluiten en bijbehorende stukken kunt u telefonisch een afspraak maken, bel 14 045. Vanuit het buiteland is het telefoonnummer +31 (0)45 560 50 40.