Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 199295Beschikkingen | aanvraagGemeente Heerlen – kennisgeving melding brandveilig gebruik: het brandveilig gebruiken van een pand, Bekkerweg 29 Heerlen

 

Het college van Heerlen maakt bekend dat de volgende melding is ingekomen, als bedoeld in artikel 1.81 van het Bouwbesluit 2012:

Dossiernummer : 10502

Adres : Bekkerweg 29, 6411 EG te heerlen

Activiteit : het brandveilig gebruiken van een pand

Datum van ontvangst : 18 juli 2019

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Deze bekendmaking is enkel ter kennisgeving en bieden wij als service aan, zonder dat sprake is van een wettelijke verplichting. De melding ligt niet ter inzage. Wilt u meer informatie, neem contact op met de gemeente Heerlen, telefoonnummer 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40. Als u het dossiernummer van de betreffende aanvraag bij de hand houdt, dan kunnen wij u sneller helpen.