Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 199232Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, ontwerpbeschikking, uitgebreide procedure, Dasselaarweg 1, het brandveilig in gebruik nemen van de tijdelijke groepsaccommodatie

Wij zijn van plan voor de op 25 april 2019 ontvangen aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig in gebruik nemen van de tijdelijke groepsaccommodatie activiteit *4, op de locatie Dasselaarweg 1.

De aanvraag heeft dossiernummer: 19Z0001729.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 14 augustus 2019 tot en met 24 september 2019 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Zienswijze

Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze naar voren brengen.

Dat kan:

1. online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

2. schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

3. mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar

 

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpvergunning de zienswijze betrekking heeft.

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken