Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 199061Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Monstertijdrit

Naam evenement: Monstertijdrit

Naam organisator: V.A. Hougee

Datum: 29 september 2019

Locatie: buitengebied Zeewolde

Zaaknummer: 26785

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 13 augustus 2019 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan: