Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 198601Beschikkingen | aanvraagVooraankondiging herzien bestemmingsplan bestemmingsplanwijziging

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat zij, op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, een verzoek hebben ontvangen het huidige bestemmingsplan aan te passen, om het volgende mogelijk te maken:

bestemmingsplanwijziging op de locatie Rooth ongenummerd te Maasbree.

Naar aanleiding van dit voornemen liggen er geen stukken ter inzage. Zodra het college een besluit heeft genomen zal dit worden gepubliceerd in de Staatscourant en op overheid.nl.

 

Meerinformatie?

Voor meer informatie neemt u contact op met Erik Eussenof een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.