Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 198499Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Kleingouw 49, Andijk week 32

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

uitbreiden van de schuur

 

met verzenddatum 05-08-2019

 

De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet alle voor de beoordeling benodigde adviezen zijn ontvangen. Dit houdt in dat uiterlijk op 19-09-2019 een beslissing op de aanvraag wordt genomen.