Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 198471Beschikkingen | aanvraagOntwerp omgevingsvergunning Elsenburg 27A, B, C, D, E, F, G, H, K, M, N, P, Q en R in Andijk (gemeente Medemblik)

 

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het werknemersverblijf voor buitenlandse werknemers aan de Elsenburg 27A, B, C, D, E, F, G, H, K, M, N, P, Q en R in Andijk.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 9 augustus zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.