Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 198382Beschikkingen | aanvraag(rectificatie) aanvraag omgevingsvergunning, Molenweg 32 en 31-I in Voorthuizen (hier stond vermeld Molenweg 30); kappen van 10 bomen

 

Zaaknummer 2019W1690

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.