Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 198208Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Landelijke Appelplukdag

Naam evenement: Landelijke Appelplukdag

Naam organisator: Fruithalsmits

Datum: 7 en 8 september - 21 en 22 september

Locatie: Sterappellaan 29

Zaaknummer: 26793

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 13 augustus 2019 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan: