Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 197679Beschikkingen | afhandelingBalk, hoek Suderseewei en Wilhelminastraat: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen toiletvoorziening voor buschauffeurs nabij bushalte (OV 20190162/4324731)

Op 5 augustus 2019 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 18 september 2019. De aanvraag betreft het plaatsen van een toiletvoorziening voor buschauffeurs nabij de bushalte.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).