Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 197669Beschikkingen | afhandelingJoure, Midstraat 67: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning restaureren torenspits (OV 20190053/4190385)

Op 25 juli 2019 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met 23 weken. De uiterste beslisdatum is nu 7 januari 2020. De aanvraag betreft het restaureren van de torenspits.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).