Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 19756Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het vernieuwen en vergroten van kapconstructie op het perceel Kathoek 7 te Avenhorn

De gemeente heeft op 17 januari 2019 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2018-HZ-0546 voor een omgevingsvergunning voor het vernieuwen en vergroten van kapconstructie op locatie Kathoek 7 te Avenhorn te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.