Gemeenteblad van Schiedam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiedamGemeenteblad 2019, 197487Beschikkingen | aanvraagAanvraag evenementenvergunning Brandersfeesten in het Centrum en Stationsgebied van Schiedam van 27 september 2019 tot en met 29 september 2019.

Bij de burgemeester van Schiedam is een vergunning aangevraagd voor het organiseren van de Brandersfeesten in het Centrum en Stationsgebied van Schiedam op 27 september 2019 van 15.00 uur tot 01.00 uur, 28 september 2019 van 11.00 uur tot 01.00 uur en 29 september 2019 van 12.00 uur tot 21.00 uur.

Het evenement bestaan uit muziekoptredens op verschillende plaatsen zoals het Land van Belofte, de Grote Markt en de Oude Sluis, de Brandersmarkt, de Gondelvaart, de Branderszwemtocht en nog veel meer diverse activiteiten. Tevens zal de horeca in het Centrum van Schiedam festiviteiten organiseren.

Vanaf 14 augustus2019 ligt een afschrift van de aanvraag, gedurende twee weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak).

Tijdens de genoemde periode kunnen belanghebbenden over de aanvraag hun zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam, onder vermelding van Brandersfeesten 2019.