Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 197127Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Windbaan 5, het realiseren van een erfafscheiding en een speelhuisje

Wij hebben voor de op 12 juni 2019 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een erfafscheiding en een speelhuisje op locatie Windbaan 5 de beslistermijn verlengd tot 18 september 2019. De aanvraag heeft dossiernummer: 19Z0002206.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 14 augustus 2019 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden.