Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 197019Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Diepenrustweg 2 in Zwartebroek, bouwen bedrijfsruimte

 

Zaaknummer 2019W1070

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.