Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 197005Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Valkseweg 200 in Barneveld, verbouwen woning en plaatsen tijdelijke woonunit

 

Zaaknummer 2019W1396

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.