Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 196962Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Otelaarseweg 11 in Barneveld, kappen boom

 

Zaaknummer 2019W1338

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.