Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 196956Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Industrieweg 20 in Barneveld, bouwen bedrijfsruimte, aanleguitrit en parkeerterrein

 

Zaaknummer 2019W1517

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.