Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 196952Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Postweg 16 in Barneveld, handelen in strijd met bestemmingsplan t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten

 

Zaaknummer 2019W1514

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.