Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 196926Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Rijksweg 106 in Voorthuizen, tijdelijke woonvergunning voor in de schuur

 

Zaaknummer 2019W1787

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.