Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 196896Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Buurtstraat 5 in Garderen, kappen boom

 

Zaaknummer 2019W1799

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.