Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 196893Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Torenplein 5 in Barneveld, verbouwen winkelpand

 

Zaaknummer 2019W1849

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.