Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 196892Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Thorbeckelaan 22 in Barneveld, bouwen van 7 appartementen

 

Zaaknummer 2019W1812

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.