Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 196879Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Krommestraat 12 in Barneveld, gebruikswijziging naar wonen

 

Zaaknummer 2019W1827

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.