Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 196876Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Deventerweg nabij nr 5 in Barneveld, bouwen bedrijfsgebouw

 

Zaaknummer 2019W1831

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.