Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 196871Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Ambachtsweg 15C in Barneveld, bouwen constructie t.b.v. 2 digitale schermen

 

Zaaknummer 2019W1814

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.