Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 196868Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Ambachtsweg 15C in Barneveld, plaatsen digitaal scherm aan gevel

 

Zaaknummer 2019W1844

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.