Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 196720Overige besluiten van algemene strekkingOverige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen

Meldingen Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Aanvraag datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

10-10-2018

Hoge Randweg 19

5408NB

Volkel

veranderen van het bedrijf

309465

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Meldingen Brandveiligheid

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

22-05-2019

Landschrijversveld 540 + 542

5403ER

Uden

melding brandveilig gebruik 2019

318303

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.