Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 196716Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning/aanvragen

Aangevraagd

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

25-7-2019

Protonenlaan 38

5405NE

Uden

omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

321654

26-7-2019

Rudigerstraat 31

5408AA

Volkel

kappen van 2 coniferen

321849

26-7-2019

Wachtendonk 701

5403VC

Uden

uitbreiden van een woning

321851

30-7-2019

Boskriek 15

5401LL

Uden

plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

321917

30-7-2019

Hoevenseweg 0

5403PA

Uden

kappen van een zomereik

321897

30-7-2019

Leeuwstraat 90

5408PL

Volkel

bouwen van een bijgebouw en plaatsen van een erfafscheiding

321916

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160. Belanghebbende kunnen pas bezwaar tegen de vergunning indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend. Het bezwaar dient binnen zes weken na verzending van het besluit ingediend te worden.