Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 196315Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Grote Beer 85, het plaatsen van een dakkapel

Wij hebben op 1 augustus 2019 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel, activiteit *1 op de locatie Grote Beer 85. De aanvraag heeft dossiernummer 19Z0002718.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 14 augustus 2019 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken