Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 196305Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verstrekkingsbeperking BRP, week 32

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u niet dat dit gebeurt? Vraag dan aan de gemeente om verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding) van uw persoonsgegevens. U kunt ook een verstrekkingsbeperking aanvragen voor uw gegevens uit een andere gemeente, u moet dit dan bij de aanvraag aangeven. De verwerking van uw verzoek duurt maximaal vier weken. Zodra uw verzoek tot beperking van verstrekking van uw persoonsgegevens verwerkt is, ontvangt u een bevestiging.

 

Beperkingen geheimhouden persoonsgegevens

Er is geen beperking van verstrekking van gegevens mogelijk voor overheidsinstanties zoals politie, justitie en gerechtsdeurwaarders. Ook advocaten hebben in bepaalde gevallen recht op het verstrekken van gegevens.

Voorwaarden

U kunt verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens aanvragen voor:

 

  • 1.

    uzelf;

  • 2.

    uw kind(eren) tot 16 jaar.

 

Personen vanaf 16 jaar moeten een aanvraag tot verstrekkingsbeperking zelf indienen. Indien u onder curatele staat, kan uw curator een aanvraag tot verstrekkingsbeperking voor u indienen.

Schriftelijk verzoek

Dien uw verzoek tot verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens schriftelijk in. U kunt uw verzoek sturen naar:

Gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum

Vermeld in uw aanvraag uw naam, adres en geboortedatum. Onderteken de brief en stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Het webformulier kunt u alleen gebruiken als u in het bezit bent van DigiD.

Hoe controleert u uw gegevens?

Uw controleert uw gegevens makkelijk en snel via www.mijn.overheid.nl. U kunt daar inloggen met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Registreert u zich dan eerst via www.digid.nl . Als uw gegevens kloppen, hoeft u niets te doen. U mag er vanuit gaan dat andere instanties deze gegevens ook gebruiken. Als uw gegevens niet kloppen, neem dan contact op met de gemeente waar u woont. U kunt om correctie verzoeken.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van de medewerkers van taakveld Burgerzaken, telefoon (0229) 85 60 00.