Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 195228Beschikkingen | afhandelingOntwerp wijzigingsplan 'Omvormen van agrarisch naar wonen Roomweg 91 Grashoek'

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerp wijzigingsplan 'Omvormen van agrarisch naar wonen Roomweg 91 Grashoek' ter inzage ligt.

Wijzigingsplan

De wijziging van het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied op de locatie Roomweg 91 te Grashoek. Het plan regelt het wijzigen van de agrarische functie in een reguliere woonfunctie.

Termijn van inzage

Het ontwerp wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf 6 augustus 2019.

Inzien wijzigingsplan

Het ontwerp wijzigingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:

  •  

    Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.WZ0031-ON01

  •  

    Op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente

Indienen zienswijzen tegen het ontwerp wijzigingsplan

Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerp wijzigingsplan bij de gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met Laurie van Melick.

Meer informatie?

Voor meer informatie neemt u contact op metLaurie van Melick of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.