Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 195185Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 832

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 832, 3084LJ, realisatie 15 woningen aan Charloisse Lagedijk. Aanleggen nieuwe in-/uitrit (voorerf) (aanvraagdatum 24-07-2019, dossiernummer OMV.19.07.00534).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.