Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 194036Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor het plaatsen van een bovengrondse tank voor smeerolie, Mercuriusweg 12 te Brummen

Er is op 5 juni 2019 een Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor:

Status: melding

Locatie: Mercuriusweg 12 te Brummen

Voor: het plaatsen van een bovengrondse tank voor smeerolie

Zaakdossier: DOS-2019-049155

Inzien melding

De melding en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

Brummen, 7 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van Brummen