Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 192356Beschikkingen | afhandelingZondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, op Plein 1969 82, 5473 CW Heeswijk-Dinther.

De burgemeester heeft ontheffing  verleend voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur op 22 september 2019 van 15.00 uur tot 22.00 uur tijdens Live muziek op het terras.

Het besluit is verzonden op 5 augustus 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 5 augustus 2019