Balk, Tjalke de Boerstrjitte 13: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, verbouwen biobizz hub (MB 20190136)

Op 22 juli 2019 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het verbouwen van de biobizz hub.

 

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven