Geaccepteerde sloopmelding "Breugelse Beemden"

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding op:

 

22 juli 2019 "Breugelse Beemden", sectie D, nr. 1047 – slopen stalletje (SLOPEN)

 

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. 

 

Naar boven