Lemmer, Taanderij 3: aanvraag vergunning gewijzigd uitvoeren van de op 15 juni 2018 verleende vergunning (realiseren twee verzamelgebouwen), nr. OV 20190354/4498819 (OV 20190354/4498819)

Op 24 juli 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het gewijzigd uitvoeren van de op 15 juni 2018 verleende vergunning (OV 20180198/3623103) voor het realiseren van twee verzamelgebouwen, nr. OV 20190354/4498819 .

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven