Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 191922Beschikkingen | aanvraagJoure, Celsiusweg 13: aanvraag vergunning uitbreiden kantoor (OV 20190246/4429873)

Op 25 juli 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het uitbreiden van het kantoor ter plaatse van het dakterras.

 

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.