Aangevraagde omgevingsvergunning Warmoldstraat 89

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Warmoldstraat 89, 3084RT, kappen van 5 stuks bosplantsoen met een oppervlakte van 1.150 m2 ten behoeve van de aanleg van een nutstracé van Stedin. Het gaat om gevarieerd bosplantsoen. Dit bestaat uit bomen, opschot en struwelen (aanvraagdatum 19-07-2019, dossiernummer OMV.19.07.00424).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

 

Naar boven