Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 191529Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) collectevergunning, 5388 KZ Nistelrode

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het houden van een openbare geldinzameling van 9 t/m 15 september 2019 voor de Goede Doelen Week in Nistelrode voor de volgende instellingen:

Nederlandse Hartstichting, Nierstichting Nederland, KWF Kanker Bestrijding, Nederlandse Brandwondenstichting, Stichting Longfonds, Stichting Nationaal MS Fonds, Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis, Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp,

Hersenstichting, Stichting Alzheimer Nederland, Stichting Diabetes Fonds, Stichting gehandicapte kind.

Het besluit is verzonden op: 30 juli 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 30 juli 2019