Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 191375Beschikkingen | afhandelingGemeente Zeewolde, vergunningvrije aanvraag omgevingsvergunning, Spiekweg t.h.v. de Groenewoudsetocht, het plaatsen van een faunatunnel en afrastering

Wij hebben op 29 juli 2019 besloten dat de gevraagde werkzaamheden voor het plaatsen van een faunatunnel en afrastering activiteit *1, op de locatie Spiekweg t.h.v. de Groenewoudsetocht, als vergunningsvrij kunnen worden aangemerkt. Dit besluit heeft dossiernummer: 19Z0002659.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 7 augustus 2019 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden.

 

Bezwaar maken

Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met het hierboven genoemde besluit dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Deze termijn gaat in op de dag na de genoemde besluitdatum. U kunt dit doen bij burgemeester en wethouders. Kijk voor de online mogelijkheid om bezwaar in te dienen op www.zeewolde.nl/bezwaar.

 

In het bezwaarschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen.

 

Voorlopige voorziening

U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

 

U kunt ook online het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Griffierecht

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken