Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 191121Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 17 juli 2019 tot en met 24 juli 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Houtsnipweg 2 in Klundert

plaatsen van een overkapping

23 juli 2019

Plaza 10 in Moerdijk

plaatsen van een was- en tankstation

22 juli 2019

Stationsstraat 45 in Zevenbergen

plaatsen van een berging

18 juli 2019

Zevenbergseweg 19 in Klundert

vervangen en isoleren van de kozijnen

24 juli 2019

Mark S. Clarkelaan 21 in Zevenbergen

vervangen van alle dak- en gevelpanelen van het revisiegebouw

18 juli 2019

Margrietstraat 24 in Moerdijk

verbouwen van de woning

22 juli 2019

Achterdijk 61 in Zevenbergen

plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning

18 juli 2019

Kwartelweg 2A in Klundert

realiseren van een tijdelijke kantoorruimte in een bestaande bedrijfsruimte

18 juli 2019

Schansweg 24E in Klundert

bouwen van een bedrijfswoning en aanleggen inrit

22 juli 2019

Hoofdstraat 10 in Zevenbergschen Hoek

legaliseren van 2 appartementen

18 juli 2019

  

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.