Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 191096Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

 

  • 1.

    Molenstraat 17a in Zevenbergen, voor het veranderen van de inrichting

  • 2.

    Hazeldonkse Zandweg 105 in Zevenbergen, voor het veranderen van de inrichting

 

Melding besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer

  • 1.

    Markweg Noord 1 in Heijningen, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem